Om Vårdnässpelen

Vårdnässpelen är en ideell förening som bildades 2015. Ändamålet med föreningen är att skapa och genomföra teateruppsättningar, i första hand med historisk och/eller nutida förankring i Vårdnäs socken. Vi stävar också efter ett nyskapande i uppsättningarna.

Vi önskar i och med vårt arbete bredda bygdens och invånarnas möjlighet till kulturupplevelser.

Styrelsen

Ordförande: Maria Winroth
Kassör: Cecilia Björk
Sekreterare: Gunnel Asklund
Ledamot: Hanna Bergström
Ledamot: Ludde Uvenberg
Ledamot:  Kicki Kjellberg
Ledamot: Björn Phil